NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

revistă on-line de istorie, documente şi „monografii locale”

~Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan: „Casa memorială Antonie Plămădeală la Stolniceni, Republica Moldova” martie 4, 2007

STOLNICENI – REPUBLICA MOLDOVA

CASA MEMORIALĂ – MITROPOLITUL ANTONIE PLĂMĂDEALĂ

In memoria pururea pomenitului mitropolit Antonie Plămădeală, care vreme de 23 de ani a păstorit cu înţelepciune, cu autoritate şi demnitate Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului, Administraţia Raionului Hânceşti şi cea a comunei Stolniceni, din Republica Moldova, locul de naştere a adormitului în Domnul, au hotărât ca Şcoala din Stolniceni precum şi Biblioteca Raională din Hânceşti să poarte numele acestui vrednic fiu al Basarabiei.

Proiectul a fost executat şi în final casa va arăta precum se vede în ilustraţia inclusă în acest material.

Sfinţirea locului unde se va construi casa a avut loc în data de 17 noiembrie 2006, când s-a oficiat şi un parastas pentru odihna sufletului arhiepiscopului şi Mitropolitului Antonie.

Administraţia locală Stolniceni doreşte să construiască această casă prin eforturi proprii, cu sprijin financiar din partea familiei şi sperând într-un ajutor şi din partea celor ce l-au cunoscut şi l-au stimat. Totodată, doreşte şi un sprijin „material muzeistic” (obiecte, tablouri, cărţi, manuscrise, documente etc.) şi financiar din partea Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului.

Succesorul Mitropolitului Antonie, în scaunul mitropolitan al Ardealului, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Laurenţiu Streza, a primit cu interes această hotărâre a autorităţilor din Hânceşti şi Stolniceni şi a exprimat totala disponibilitate a Arhiepiscopiei Sibiului de a acorda tot sprijinul pentru realizarea lăudabilei iniţiative. împreună cu slujitorii sfintelor altare şi cu toţi credincioşii Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului, înalt Prea Sfinţia Sa împărtăşeşte bucuria că pe lângă toate cele ce s-au rânduit, spre eternizarea memoriei pururi pomenitului arhipăstor al acestor meleaguri transilvănene, la mănăstirea „Brâncovea-nu” de la Sâmbăta de Sus (biblioteca şi muzeul), unde el se află în aşteptarea învierii de obşte şi la centrul eparhial din Sibiu (sala festivă), s-a găsit modalitatea ca şi pe meleagurile natale să se amenajeze un spaţiu în care să fie adunate obiecte, cărţi, documente care să constituie mărturii despre aleasa personalitate a Mitropolitului Antonie.

Aflându-ne în preajma zilei de 17 ianuarie, când în calendar se află înscris numele Sfântului Antonie cel Mare, rugăm pe Dumnezeu să dea veşnică odihnă celui vrednic de pomenire Antonie Mitropolitul!

Pr. Prof. Dr. DUMITRU ABRUDAN