NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

revistă on-line de istorie, documente şi „monografii locale”

~Nicolae Nicoară Horia: „Regina Maria“ octombrie 3, 2007

Născută Marie Alexandra Victoria, la 29 octombrie 1875 în Anglia, nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii.

Augusta noastră Suverană, de neîntrecută măreţie şi Regină de-o împărătească slavă, s-a săvârşit în ziua de 18 iulie 1938, la Sinaia. Printr-un fatal destin, se împlineau atunci unsprezece ani fără o zi de la moartea aceluia ce I-a fost August Soţ în viaţă, iar nouă întregitor de Neam şi de Ţară- Regele Ferdinand.

Inima ei a fost înmormântată la Balcic, în Bulgaria de azi, pe malul Mării Negre,( Tenha Yuvah, în turceşte), adică „Cuibul singurătăţii”, cum îi plăcea ei să spună, iar după 1940, odată cu cedarea Cadrilaterului, a fost luată de la Balcic şi depusă în firida unei stânci în Măgura Branului, de lângă Castelul Bran, a doua reşedinţă a Reginei, iar de acolo în martie 1971 adusă în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.

Ce minunate scrieri ne-a lăsat Maria, întâia Doamnă a României Întregite, Regină a tuturor Românilor!

Redăm, cu legitimă emoţie, acum, după aproape 70 de ani de la plecarea dintre noi,

ULTIMUL CUVÂNT AL REGINEI MARIA *

Ţării mele şi poporului meu

Când veţi citi aceste slove, Poporul Meu, eu voi fi trecut pragul tăcerii veşnice, care rămâne pentru noi o mare taină…

Şi totuşi, din marea dragoste ce ţi-am purtat-o aş dori ca vocea Mea să te mai ajungă încă odată, chiar de dincolo de liniştea mormântului.

Abia împlinisem 17 ani, când am venit la tine; eram tânără şi neştiutoare, însă foarte mândră de ţara Mea de baştină, şi sunt şi astăzi mândră de a fi fost născută Engleză; dar când am îmbrăţişat o nouă naţionalitate m’am străduit să devin o bună Româncă.

La început n’a fost uşor. Eram străină într’o ţară străină, singură între străini. Dar prea puţini sunt acei care se reculeg să cugete cât de grea este calea, pe care o Principesă străină trebuie s’o parcurgă ca să devie una, cu noua ţară în care a fost chemată.

Am devenit a voastră prin bucurie şi prin durere. privind înapoi, e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? Cred că bucuria a fost cea mai mare, dar mai lungă a fost durerea…

Nimeni nu e judecat pe drept cât trăieşte; abia după moarte este pomenit sau dat uitării…

Poate de mine vă veţi aminti, deoarece v’am iubit cu toată puterea inimii mele şi dragostea mea a fost puternică, plină de avânt; mai târziu a devenit răbdătoare, foarte răbdătoare.

Mi-a fost dat să trăiesc cu tine, Poporul meu, vremuri de mare restrişte şi vremuri de mari îndepliniri. Pentru un timp mi-a fost dat să îţi fiu călăuză, săţi fiu inspiratoare, să fiu aceea care a păstrat flacăra vie, aceea care a devenit centrul de îndârjire, în zilele cele mai negre.

Aceasta ţi-o pot spune astăzi, căci nu mai sunt în viaţă.

În aceste zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag: M’ ai numit Mama tuturor şi aşa vreau să rămân în amintirea ta, aceea care putea întotdeauna să fie găsită, în clipele de durere sau de pericol…

A venit mai târziu o vreme când m’aţi negat, dar aceasta este soarta mamelor; am primit aceasta şi v’am iubit mai departe, cu toate că nu vă puteam ajuta aşa de mult ca în zilele când credeaţi în mine.

Dar aceasta e uitată.

Atât timp am fost în mijlocul tău, încât mi se pare, abia cu putinţă că trebuie să te părăsesc; totuşi, orice om ajunge la capătul drumului.

Eu am ajuns la capătul drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru veşnicie, vreau să-ţi ridic pentru ultima dată mâinile pentru o binecuvântare…

Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor Mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate…

Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă am împărtăşit-o atâţia ani, al cărei vis strămoşesc l-am visat şi eu, şi mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit.

Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre alte naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută…

Am credinţa că v’am priceput; n’am judecat, am iubit…

Niciodată nu mi-au plăcut formele şi formulele, nu prea luam uneori seama la cuvintele ce le rosteam.

Am iubit adevărul şi am visat să trăiesc în lumina soarelui, însă fiecare trăieşte cum poate, nu cum ar dori…

Dar când îţi vei aminti de Mine, Poporul Meu gândeşte-te ca la una care a îndrăgit viaţa şi frumuseţea, care a fost prea cinstită ca să fie cu băgare de seamă, prea miloasă să fie învingătoare, prea iubitoare ca să judece…

N’am nici o avuţie să vă las; ceeace cu atâta mărinimie mi-aţi dăruit am cheltuit între voi; am înfrumuseţat acele locuri unde Mi-a fost dat să trăesc.

Dacă toate cele frumoase îţi vor aminti de Mine, atunci voi fi deplin răsplătită de dragostea ce ţi-am dăruit-o, fiindcă frumosul mi-a fost un crez.

Am redeşteptat la o viaţă nouă micul castel dela Bran, dar Tenha-Zuvah a fost locul cel înfăptuit, acolo mi-a fost dat să fac din vis un adevăr, şi fiindcă aceasta a însemnt pentru Mine mai mult decât aş putea tălmăci vreodată, am cerut fiului Meu Regele Carol II, ca inima mea să fie adusă şi aşezată în Stella Maris, biserica ce am clădit-o la marginea mării…

Cu trupul voi odihni la Curtea de Argeş, lângă iubitul meu soţ, Regele Ferdinand, dar doresc ca inima mea să fie aşezată sub lespezile bisericii ce am zidit-o.

În decursul unei lungi vieţi, atâţia au venit la inima Mea, încât moartă chiar, aş dori să mai poată veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria şi bucuria…

Vreau să odihnesc acolo, în mijlocul frumuseţilor făurite de Mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit.

Şi cum acolo se găseşte inima Mea eu nu vreau să fie un loc de jale, ci dimpotrivă, de pace, şi de farmec, cum a fost când eram în viaţă.

Încredinţez copiii Mei inimii Poporului Meu; fiind muritori, pot greşi, dar inimile lor sunt calde, aşa cum a fost a Mea, iubiţi-vă şi fiţi folositori unul altuia, căci aşa trebuie să fie.

Şi acum, vă zic rămas bun pe veci; de acum înainte nu vă voi putea trimite nici un semn; dar mai presus de toate aminteşte-ţi, Poporul Meu, că te-am iubit şi că te binecuvântez cu ultima Mea suflare.

Maria


*
Revista BISERICA ŞI ŞCOALA, An. LXII, Arad, 14 iulie 1938, Nr. 33-34

NICOLAE NICOARĂ-HORIA