NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

revistă on-line de istorie, documente şi „monografii locale”

~Iosif Băcilă: „Inscripţii deosebite la «Almăjana»“ octombrie 15, 2007

A-i face pe copii să caute lumina cuvântului; A-i face pe copii să vibreze la lumina cântecului; A-i face să înţeleagă lumina răsăritului de soare! Să exprime, cu gestul şi cu vorba, dorul şi bucuria, înfiorarea sau recunoştinţa, dragostea şi năzuinţa de viaţă; Să cultive virtuţile ce dau identitate spiritualităţii româneşti: omenia, modestia, gingăşia şi delicateţea, setea de dreptate şi de libertate, echilibrul şi armonia, dragostea pentru frumos; Să trăiască printre oameni şi pentru oameni. Să muncească pentru a fi mai buni, mai curaţi, dovedind că Adevărul („stele şi-năuntru are – / nu numai deasupra-n zare”) este sădit în inimi şi exprimă, în adânc, cununia cu Obârşiile… Şi totul porneşte, întotdeauna, de la acelaşi început: un elev şi un dascăl. Mâna doritoare de gest a celui dintâi, grija părintească a celui de al doilea. Drumul vine din departe, ascuns şi neştiut, dar, când se iveşte în lumină, deschide perspective largi, urcă trepte şi înălţimi, cuprinzând noi orizonturi şi spaţii nebănuite. În asemenea momente, dascăl şi elev, înfrăţiţi într-un legământ-miracol („oare nu e un strop din lumina / creată în ziua dintâi, / din lumina aceea-nsetată de viaţă?”), te simţi al pământului, cu picioarele prinse de el, ca arborii cu rădăcinile lor. Eşti al ţărânii şi al şopotului de izvor, al pietrei şi al muntelui, al vetrei care te-a zămislit: „Şi te uiţi, şi vezi, şi vezi, / anul tânăr prin livezi. / Celor pomi şi-acestor nume / le surâzi, le dărui nume / le surâzi, le dărui nume’’ (Lucian Blaga). A-i face pe copii să caute lumina cuvântului; A-i face pe copii să vibreze la lumina cântecului; A-i face să înţeleagă lumina răsăritului de soare!