NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

revistă on-line de istorie, documente şi „monografii locale”

MODELUL HURMUZAKI – Vasile Tărâţeanu: „Poruncile lui Eudoxiu” mai 12, 2007

Filed under: portrete — ARP @ 8:50 pm

Cu peste 140 de ani în urmă, marele bărbat al neamului nostru Eudoxiu Hurmuzachi, în Testamentul lăsat prietenilor şi conaţionalilor săi, scria: «…Să nu uitaţi că aveţi de îndeplinit trei datorii mari şi sfinte pentru care aveţi a răspunde înaintea oamenilor şi a urmaşilor voştri… Aceste trei datorii sunt: Patria, Limba şi Biserica… Să fiţi urmaşi demni de străbunii şi părinţii voştri, ca să vă nevoiţi cu toata virtutea nu numai să apăraţi drepturile, religiunea şi limba Patriei voastre, ci să le lăsaţi urmaşilor voştri într-o stare mai înfloritoare decât le-aţi primit». Înţelepte şi înălţătoare porunci, izvorâte dintr-o viaţă pilduitoare, trăită cu nedezminţită vrednicie întru slujirea idelurilor neamului românesc, porunci pe care mulţi dintre cei cărora le-au fost adresate şi, în primul rând, reprezentanţilor intelectualităţii care au>>>>> Vasile Tărâţeanu

Reclame